Photo from the Grunt offices
Kapital på plass: Alexander Høst (t.h.) og gründer Mads Gedde opplevde god interesse, og emisjonen på 16 millioner kroner ble kraftig overtegnet.
Foto: Eivind Yggeseth

PowerPoint har fått superkrefter

Publisert i Finansavisen mandag 18. mars 2019 (gjengitt med tillatelse)

Bruker du lang tid på å lage eller endre presentasjoner? Norske Altua tror de har svaret. – Kundene vil spare masse tid, sier gründer Mads Gedde.

OLAV GRAM DEGNES

Gründerselskapet Altua på Lysaker har de tre siste årene utviklet presentasjonsverktøyet Grunt. Gründer Mads Gedde mener dette vil forbedre arbeidshverdagen for kunnskapsarbeidere verden over.

– Grunt er vårt egenutviklede presentasjonsverktøy og gir en opplevelse av at PowerPoint har fått superkrefter, sier han.

Siste steg før lansering av produktet var å hente nok kapital til å satse tungt, noe både investorer og fondsforvaltere var villige til.

– Emisjonen på 16 millioner kroner ble kraftig overtegnet. Det var stor interesse blant profesjonelle investorer, men kun Alliance Venture ble invitert med av disse i denne runden, sier Gedde, som også er daglig leder.

Eierandelen til Alliance Venture er ifølge Toppsjef Jan-Erik Hæreid rundt 10 prosent, mens gründerne sitter igjen med 65 prosent av selskapet etter emisjonen. Hæreid tar også en styreplass.

Raskere og bedre

Selv har Gedde bakgrunn fra Boston Consulting Group, hvor han opplevde at konsulentene brukte uforholdsmessig mye tid og ressurser på relativt enkle arbeidsoppgaver.

Dette til tross for tilgang til de beste verktøyene på markedet.

– Med bakgrunn i skjæringspunktet mellom økonomi og teknologi, så jeg hvordan verktøyene kunne bli radikalt forbedret. Da var veien kort til å hoppe av konsulenthverdagen for å forfølge den idéen videre, sier han.

Men alene har han ikke vært, for teamet av nøkkelpersoner vokste raskt. Med seg på laget fikk han blant annet Alexander Høst, som tidligere var analytiker og partner i meglerhuset ABG Sundal Collier og derfor godt bevandret med både PowerPoint og Excel.

– Vi har selv opplevd hvor komplisert og tidkrevende det kan bli å lage, og ikke minst oppdatere, presentasjoner med PowerPoint og Excel.

– Med Grunt går arbeidet fortere, kvaliteten blir bedre og risikoen for feil ved oppdatering elimineres. Kundene vil spare masse tid, sier Gedde.

Integreres i Powerpoint

Gründerne kan vise til gode resultater fra pilot-tester, og de er overbevist om at programvaren deres kan forandre måten kunnskapsarbeidere utfører arbeidet sitt globalt på.

– Med dagens verktøy blir oppegående personer sittende å knote med de minste detaljer, og kjemper ofte en kamp mot programvaren når de lager presentasjoner, sier han.

Gedde mener arbeidet med å ferdigstille presentasjoner tar vesentlig lenger tid enn hva det burde, og at risikoen for feil er høy.

Altuas verktøy Grunt, som integreres i PowerPoint, skal gjøre at det vil gå mye raskere å lage presentasjoner, i tillegg til at kvaliteten blir høyere.

– Brukeren kan til enhver tid være trygg på at alt er riktig, og kan fokusere tid og krefter på mer verdiskapende arbeidsoppgaver.

Konsulentene først

Kundegruppen er i første omgang bedrifter som jobber aktivt med presentasjoner og rapporter, og spesifikt de som benytter PowerPoint.

Og primærkundene vil være i gründernes gamle jaktmarker, nemlig konsulent- og finansbransjen.

– Ja, i første omgang. I begge bransjene produseres det et stort volum med presentasjoner med høye kvalitetskrav, sier Gedde.

Etter dette er målet å gå etter alle selskaper som ansetter tidligere konsulenter og finansfolk, eller som har intern konsulentavdeling og produserer mange presentasjoner, enten internt eller eksternt.

– Vi vil også gå etter selskaper med et høyt rapporteringsbehov, som benytter presentasjonsmateriale i dette arbeidet.

Mål: 300 mill. om fem år

Altua har en ambisjon om å ha 100.000 brukere globalt innen fem år. Med en pris på 349 dollar pr. bruker i året er målsettingen derfor en omsetning på rundt 300 millioner kroner om fem år.

– Dette er en SaaS-tjeneste med gjentagende inntekter, og svært høye marginer, sier han.

Sammenlignbare selskaper har under 30 ansatte for å håndtere et globalt marked, og kostnadene skal ifølge Gedde primært være knyttet til ansatte.

– Implikasjonene er at forretningsmodellen er svært lønnsom. Dette er også et stort, globalt nisjemarked - med liten konkurranse.

Altua adresserer et globalt marked, har et software-produkt som er iboende skalerbart og arbeider mot å bygge opp en «no-touch» salgsprosess.

– Businessen er svært skalerbar, sier den tidligere konsulenten.

Altua
  • Etablert 2015 av gründer Mads Gedde.
  • Utviklet et integrert verktøy i PowerPoint, som forenkler måten å jobbe på.
  • Målgruppen er alle som brukere av presentasjonsprogrammet PowerPoint.
  • Målsetting om 300 millioner kroner i omsetning innen fem år.
  • Kontorer på Lysaker.
  • Åtte ansatte, på utkikk etter flere.
Grunt CEO Mads Gedde
Hoppet av: Mads Gedde var konsulent hos Boston Consulting Group før han etablerte Altua.
Foto: Eivind Yggeseth